Pomiary elektryczne, natężenia oświetlenia

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

 • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie 
  (dawniej pomiar skuteczności zerowania).
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
 • Pomiary stanu inatalacji odgromowych.
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary parametrów instalacji elektrycznej

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia wnętrz w zakresie:

 • natężenie oświetlenia ogólnego
 • natężenie oświetlenia miejsc pracy i nauki

Do pomiaru natężenia światła używamy luksomierza, który został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Wg wytycznych jest okresowo wzorcowany, na co posiada odpowiedni certyfikat.

Pracowaliśmy m.in. dla:
Elektro-Instal Bogusław Jodłowski | wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-15
Projekt i realizacja: Nasznet.PL